Naptár
július 2018
H K S C P S V
« máj    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arhívum: ‘Egyház’ Kategória

25 éves Ezüst Mise Szászvároson

 

Ragyogó napsütés fogadta az egybegyülteket a ma már több mint 800 éves római katolikus templomot körülvevő várudvaron, ünnepi Istentiszteleti alkalomra gyültünk össze a kertbe, mert a templom kicsinek bizonyult volna a jelenlevőknek.

A gyönyörüen feldiszitett székelykapu, a rengeteg virágszirom szivnek kirakva, a sok virág, a papok ünnepi piros szinű miseruhái- mind a ragyogó életnek, szeretetnek a jelei és nem véletlenül, hiszen éppen június 29-.én, Péter  és Pál apostolaink névünnepén zajlott egy a lélelkemelő, szivet melengető bensöséges liturgia.

Vörösmarty Mihály megzenésitett szózatára vonultak ki a templomból a szabad térbe: Böjthe Csaba testvér, Ferencz rendi szerzetes, a gyulafehérvári Egyházmegye dévai főtisztelendő,  szászvárosi Szent Erzsébet romaikatolikus templom plébánosa, a Szent Ferencz alapitvány létrehozója- és sajnos senki nem folytatta a Csaba testvér számtalan kitüntetését, amit a 25 éves gyermekmentő szolgálatáért kapott az elmult időkben. Együtt cerebrálták a szent misét  szászsebesi Ferences szerzetesek : Károly atya, Loránt testvér Székelyudvarhelyről, Diakonusa válássa óta ez volt az első szászvárosi nyilvános szolgálata , Biró István   a katolikus és az immár több mint 10 éve Szászvároson, a kolostorban élő és a liturgián elmaradhatatlan Biro Antal – aki a valódi  székely humoros közbeszólásaival tarkitva az eseményt- gyakran derűt ,mosolyt hozott az arcainkra.

Megismertük néhány mondatból Csaba Atya életútját, nehéz de lelkiekben gazdag gyermekkorát, küzdelmes ifjúkorát , útkeresését az életben. 30 évesen érlelödött meg lelkében hivatástudata az assisi Ferencet válalva eszményképévé : ” Tedd és boldogabb lesz a világ.” –jelmondattal  a szivében végezte el nemes harcát a gyermekmentésben.

Az apostolok cselekedeteiről felolvasott szent lecke,a részletek Pál apostolnak Timotheushoz irt első leveléből evangélium szent Máté irása szerinti idézett a Szentirásból.

Mindaz ezüstmisés Csaba Atya határozott jelemét, erős tenniakarását, hitbeli erősségét igazolták rövid prédikációjában a jó  szándék, jóakarat,a békességben, szereteben élés üzenet fogalmazta meg az ünnepi közösség felé.

Következett a Menyhárt Ernő és Brigitta által megkezdett különleges programm Csaba Atya tiszteletére, „jó pásztornak” és „drága  édesapának” nevezve, utobbi kérve a költő szavaival élve  az atyát: „Legyen bennünk  sok öröme” .

Antal atya, átvéve a szót, Benedek Eleket idézve párhuzamot vonva a székely nagy irónk és Csaba testvér tevékenységeiben egyben megfolgalmazta Csaba atya jelmondatát  is „ A Jó Isten nekünk szánt ajándékot gyermekszivbe csolmagolta „. Ezt a szent kötelességet maga elé tüzve alapitott 74  alapitványi iskolát, ovodát, szeretet otthont, mert az  ő  szivéhez legközelebb a gyermekek állnak, azok közül is  a rászorultak, az elesettek, a nincstelenek, a társadalom peremére taszitottak. Ezeket felkeresve, nevelve, tanitva, leki és testi táplálékot adva nekik vált 5000 gyermek édesapjává, természetesen nem biologiai értelemben.

A hargitai hegyek lábaitól elindulva, Csiksomlyó szellemi és leki hozadékával világosodott meg elméje, váltotta valóra  álmát, hogy Isten szolgája legyen-és egyik leggazdagabb embere a világnak- irta „Köszöntő” cimű levelében  Kolozsi Noémi Kovásznáról.

Ács Éva a petrozsényi gyermekotthonok vezetője, ünnepi köszönésében hálát ad a az Atyának, hogy elmondása szerint Csaba Atya irányitásával 500 gyermeket inditottak útnak  9 év alatt. „A szeretet lángja soha ki ne aludjon, a  lángok milió kis sugarát  továbbra is befogadó szeretettel sugározza a gyermek felé.  ”

Ady Endre  Nagyváradjából Bartos  Csilla – a gyermotthon vezető- Csaba  atya  testvér egyikk legföbb jelemvonását: őszinteségét emelte ki, akivel mindig nyiltan lehet a mindennapi gondokról, de örömökről is beszélni.

Déváról Palkó Cecilia,az ottani otthon gondnoka, a gyermekekkel együtt 2 utóbbi kegyhelyen tett látogatásról számolt be: Csiksomlyó és a Felvidék Fekete Szűz  Anya  szobránál.

Antal atya szülőfalujából a Küköllő mentéről szólalt meg a falu polgármestere, Csaba atya 25 éves pappászentelésének  Jubileumán, értékelve áldozatos munkáját  aki 25 éve  fogja a gyermekek kezét, letörli arcukról a könnyet, kihangsulyozta  hogy az emberi palánta  épitése a legszebb feladat és munka, de nehéz élet és   áldozatvállalással  járó nehéz út.”

Mintegy válaszként ezerre a monadtokra szólalt meg  és olvasta fel Asztalosné, Zupcsán Erika, helyettes államtitkár az emberi erőforrások miniszterének,Balog Zoltánnak (lelkipásztornak ) Budapestről elhozott levelét.  Ebben megköszöni neki az eddigi felnevelt és útnak inditott 2500 gyermeket és jelenleg gondozásban levő 2500 – at.

Ezt a szolgálatot örömmel, hittel és derűvel viseli az ünnepelt, további kitartást, erőt kivánva  a miniszter.

Idekivánkozik Antal atya vallomása is, aki állitja, hogy a nála sokkal fiatalabb szerzetestől tanulta meg  „ Az életnek értéket csak az  a szolgálat adhat,ami az emberek felé mutat”.

Csaba atya is megosztotta  gondolatjait röviden. Az 1200 éves idökről megörökölt templom és kolostor elnéptelendésekor kezdte  el   áldásos tevékenységét körbe mutatva a diófák felé, amiknek jóleső árnyékát élveztük,felidézve első munkatársait :a közkedvelt Marikát.

Üzenetet fogalmazott a jelenlevők felé „Merjünk felnézni az  Úrra, bizzunk az Úrban”,Isten lehajól hozzánk, mi is merjünk  lehajolni az elesettek felé, emeljük fel kezünket, merjünk kérni, de tegyünk is a kezünkkel.”

A programm  egyikk legmeghatóbb momentuma a szinesznő által elszavalt „Nap Himnusza” assisi Szent Ferenctől.

Megtisztelte jelenlétével a gyülekezetet világi hivatalosságként, Borboly Csaba ,Hargita megye tanácsának elnöke is. Ünnepi köszöntésében, mind az elötte szólók is, megköszönte Csaab testvér önzetlen, áldozatos munkavállalását, önfeláldozó tevékenységét.

Személyes élményeiről Csaba atyával kapcsolatban két elvet emlitett, amit az édesanyától tanult. „ Több munka kell és mindig valami mellett  és nem ellen kell dolgozni”.  A székelyföld üzenetét hozva a fiatalok felé fordulva mondta  ”Ne oltsátok el a szeretet lángját, ne engedjétek kialudni”.

A jubiláló hivek nagy örömmel és szeretettel fogadták a „Tuzson János” fúvós  zenekar közremüködését a szent mise alatt.

A Szózat, a Boldogasszony anyánk kezdetű himnusz, a pápai himnusz és a liturgikus zenei számok áhitatossabbá tették az ünnepet. A zenekart  Köllő Ferenc,Bartok Béla dijas karnagy vezette, az alcsiki kistérségi társulat fúvós egylet vezetöjeként. A társulat elnöke és anyagi támogatója Gergely András, Csikszentdomokos polgármestere.

Úgyszintén emelte ki a misét a dévai alapitványi munkatársak  által alakitott korus. Mindannyiuknak nagy –nagy taps és köszönet jár.

A fúvós zenekar  magyar fülnek jóleső zenéjére vonultak el  a meghivottak a szeretevendégségre a kolostor ebédlőjébe.

Külön ki kell emelni a szervezők0t .” A Szent Erzsébet otthon 70 gyermeket nevelőket, tanitokat, munkatársakat, akik  lázas, hetekig tartó  önfeláldozó munkával  lehetővé tették  a hivek, meghivottak felé ezt a gyönyörűséges ünnepet. Nekik is köszönhetjük hogy hitben, lelkiekben megerősödve távoztunk otthonainkba. Nekik is köszönet”.

„ Istené legyen a dicsőség” – Soli deo gloria .

 

Fülöp Julia,

Szászváros

 

 

Különleges gyermeknap a dévai Szent Ferenc Alapítványnál

 

Egész napos rendezvénysorozattal ünnepelték meg szombaton Déván a gyermeknapot a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, az alkalom különlegességét emelte, hogy Böjte atya pappá szentelésének 25. évfordulóját is megünnepelték – mondta el vasárnapi, dévai sajtótájékoztatóján Winkler Gyula EP-képviselő, aki maga is részt vett a rendezvény megnyitóján.

Az esemény szombaton 11 órakor a dévai katolikus templomban szentmisével kezdődött, ez alkalommal ezüstmisét celebráltak annak tiszteletére, hogy Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodóját és létrehozóját negyedévszázada szentelték pappá.

 

“Ritkán volt alkalmam ilyen meghitt körülmények között ünnepelni a gyermeknapot, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által gondozott gyermekek körében, akiknek a legnagyobb szükségük van a törődésre, szeretetre, és akiknek a meleg étel és ruha mellett Böjte atya és munkatársai a szeretetet is megadják. Büszke vagyok arra, hogy az RMDSZ Hunyad megyei szervezete most már közel két évtizede éve együttműködik az alapítvánnyal, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk, hogy az elhagyott, elhanyagolt gyerekek a keresztény hit, a magyar értékrend szerint nőhessenek fel, hogy közösségünk tagjaivá váljanak. Egészséget, munkabírást kívántam tegnap Böjte atyának, ezt a jókívánságomat ismétlem meg most a sajtó képviselői előtt is, hiszen nagyra értékelem munkáját, helytállását, elkötelezettségét” – mondta Winkler Gyula.

 

Csaba testvér és segítői 1993 őszén fogadták be az első gyerekeket a dévai gyermekotthonba, azóta közel 5000 gyereket neveltek, jelenleg is több mint húsz otthonban 2300 gyereket gondoznak a Szent Ferenc Alapítvány keretében – tájékoztatta Winkler Gyula a sajtó képviselőit.

 

 

 

 

Déva,  2014. június 1.

Farsangi társalgás

 

Farsangi társalgásra hívta meg hétfő délutánra a dévai magyarságot a helyi unitárius közösség. Koppándi Benczédi Zoltán lelkipásztor, házigazdaként nagy szeretettel üdvözölte azt a közel negyven érdeklődőt, akik nyitott szívvel jöttek el az unitárius szórványközpontban rendezett közösségi alkalomra.

– Tudom azt, hogy így farsang idején Déván is évente megrendezésre kerülnek nagyobb kaliberű rendezvények. Mi azonban azt szerettük volna, hogy szokatlan időpontban, hétfő délután az emberek szakítsák meg monoton hétköznapjaikat, és találkozzunk egy kis főtt törökbúza, meleg tea és finoman elkészített fánk mellett, és egyszerűen beszélgessünk. Arról, hogy mit jelent számunkra a farsang időszaka, osszuk meg egymással hétköznapi gondjainkat, teendőinket és egyszerűen csak együtt legyünk – fogalmazott a meghitt rendezvény céljáról a lelkipásztor.

A hajdani fonókra emlékeztető jó hangulat megteremtésében sokan kivették a részüket. Jó szívvel sütötték a több száz fánkot, főzték az ízes teát, és a hatalmas fazék törökbúzát, amelyből félkészen még sorsolásra is jutott. A tombola is kicsit újszerűen szerveződött vagy talán épp a régi gyökerekhez nyúlt vissza. Ugyanis nyereményként nem készen vásárolt tárgyakat kínáltak, hanem kilenc zacskó félkész törökbúzát és egy üveg finom tokaji bort.

Deák Piroska tanárnő ezúttal is érdekes kiselőadással lepte meg az egybegyűlteket. – Arra kértük a tanárnőt, hogy beszéljen egy kicsit a farsang történelméről, lényegéről és főleg a jövőjéről. Hogyan tudjuk átmenteni ezt a vallási és népi hiedelem ötvöződését hozó áldott hagyományt, hogyan tudjuk átadni a következő generációnak. Ugyanakkor az is kérdésként vetődött fel, hogyan élünk mi a napokban a lehetőségekkel, hogyan tudjuk ezt életünkben kellőképpen jelenvalóvá tenni – fogalmazott a házigazda.

Továbbá elmondta: az alakulóban lévő dévai unitárius szórványközpontban egyre gyakrabban szeretnének teret kínálni, otthont adni a hasonló jellegű, tartalmas, de kötetlen együttléteknek. – Nekünk, unitáriusoknak nagyon fontos hely Déva, hiszen itt szenvedett mártírhalált Dávid Ferenc, egyházalapító püspökünk. Mindemellett a közelmúltig nem volt imaházunk, lelkészi lakásunk.  Most már mindez megvan, és igyekszünk összekovácsolni a gyülekezetet. A kialakulóban lévő szórványközpontunk kapuit pedig nyitva tartjuk mindenki előtt – fogalmazott Koppándi Benczédi Zoltán lelkipásztor.

“Imé mindent újjá teszek” templomszentelés és lelkészbeiktatás Petrillán.

 

A cimben idézett ígéretes kijelentés a Szentírásból hangzik, ezért lehet komolyan számítani a szavakban közölt eseményre. Azonban a közmondás szavait se feledjük el, mely így szól: Jó munkához idő kell. Petrillán a jó munkához jó idő és jó emberek is társultak, így minden feltétel megvolt a jó eredményhez.

A Petrilla-Lónyai egyházközség október 13.-án Istennek hálát adva ünnepelte, hogy kívül-belül felújított temploma készen áll Isten szolgálatára. Az ünnepi istentiszteleten Zsargó János, a hunyadi református egyházmegye esperese hirdette az igét, a Máté evangéliuma 5 fejezete alapján. Jézus boldogmondásaiból kiemelte, hogy “boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. ” Esperes úr ezzel az igével mondta ki, hogy a petrillai gyülekezet a temploma felújításával mutatta ki, hogy éhezi és szomjúhozza Isten igéjét. Számukra a templom a második otthonuk, ahol bizalommal imádkoznakés Isten áldásában részesülnek. A rendszeres vasárnapi igehirdetés, valamint más igei szolgálatok jelentik a boldogmondás megvalósult örömét, az Úr az ige hirdetése által eljutatta betöltő erejét a kérőknek.

Áldásával felszentelte a megújult templomot, valamint annak templomos népét.

Teljes cikk »

Felújított templomban iktatták be Petrilla református lelkipásztorát

Bensőséges, meghitt ünnepségen adott hálát Istennek a petrillai református gyülekezet a felújított templomért és a fiatal lelkipásztorért, akit ez alkalommal iktattak be hivatalosan tisztségébe.

Az ünnepi istentiszteleten Zsargó János, Hunyad megyei református esperes hirdetett igét. Jézus boldogmondásaiból ragadva ki egy részt, arra irányította a gyülekezet figyelmét, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. – Az ige azokról beszél, akikben ott van az egészséges lelki éhség és szomjúság, az igazság, Isten tanítása iránt. A világ mindenkor, de talán ma még inkább, széleskörű kínállattal csillapítaná ideig-óráig éhségünket. És az innen-onnan való csipegetés néha eltompítja az igazság iránti vágyunkat. A petrilla-lónyai gyülekezet azonban temploma felújításával arról tett bizonyságot, hogy éhezi és szomjúhozza Isten igéjét. Fontos számára az a hely, ahol elmondhatja imádságát és Isten áldásában részesülhet. Ugyanakkor a felolvasott ige hordozza azt az örömhírt is, hogy az Úr nem hagyja megelégítetlenül az ő nyáját. Ide is lelkipásztort küldött Kovács Szabadi Levente személyében, hogy eljutassa a gyülekezet tagjaihoz az Ő igéjét – fogalmazott Zsargó János esperes, az Úr áldását kérve Petrilla templomos népére és lelkipásztorukra.

Teljes cikk »

Játék és ünnep határok nélkül

Martfűi ifjusági találkozó, a  petrillai református egyház résztvételével, augusztus 16-22 között.

Az egyház képviseletében, Kovács-Szabadi Levente lelkész kisérte el 7 a tagú csapatot.

Második alkalommal fogadják Martfűn, a Tisza parti  Jász-Nagykun Szolnok megyei kisvárosban a petrillai fiatalokat nyári táborozásra, ebben az évben a helyi és petrillai magyar fiatalok együtt  voltak francia, lengyel es román testvérvárosok fiataljaival. ” Meet you in Martfű” nevű nemzetközi ifjúsági rendezvényen- Martfú város önkormányzata sikeresen pályázott EU-s támogatásra, és igy létrejöhetett a rendezvény.

Kezdetben egy csapatjáték volt népszerű,” Fedezd fel Martfűt”, a város tereivel, köztéri szobraival, intézményeivel való ismerkedés során a helyi lakosokat is bevonták a szervezők, akik kedvességgel,  finomsággal tették szebbé a találkozót.  A csapatok nem városok szerint alakultak, hanem kevert összeállitásban versengtek, a közös nyelv amin megértették egymást az angol nyelv volt, ez feltétele is volt a részvételnek.

A további napokon bemutatkoztak a csapatok, városukat, hagyományaikat mutatták be, nagy sikert aratott a Petrillai bemutató, a városról és környékéről készült hegyvidéki képek Tamás Gábor “Oh, Erdely szep hazám” cimű énekével társitva mindenkit lenyűgöztek, ezúton köszönet Kutasi Enikőnek és Deák Emesének, akik elkészitették. A szervezők részéről nagyon jó ötlet volt a gasztronómiai bemutató is, amelyen minden település egy náluk jellegzetes ételt készitett, és megkinálta a résztvevőket. A franciak bormártással, a máramarosiak puliszkával, a martfűiek gulyással, a lengyelek huslevessel kedveskedtek, de nem elfogultságból mondhatjuk, hogy a legsikeresebb a petrillai rétes volt, mert mindenki ahhoz jött vissza másodszor is venni, nagyon köszönjük Kovács Andreának, aki elkészitette, és jó hirnevet szerzett az erdélyi magyar konyhának.

Jártunk Ópusztaszeren, megtekintettük a Feszty körképet, látványos lovasbemutatót láttunk, hogy miképpen használták elődeink fegyvereiket, főképpen a híres visszacsapó íjat.

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án együtt vettünk részt az istentiszteleten a református templomban, ahol Kupai-Szabó Kornél lelkipásztor volt a házigazda, ővele délután is együtt voltunk a Szent István téri kenyérszentelésen, amelyen minden küldöttség jelen volt az önkormányzat és a helyi lakosokkal együtt.

A kellemes szórakozás, a játszva tanulás, nyelvgyakorlás. a méltósággal való emlékezés mellett hazahoztuk magunkkal azt a felismerést, hogy az önkéntességre, a személyes felelősségvállalásra nagyon nagy szüksége van közösségeinknek, hogy sikereink legyenek. Az anyagi háttér mögött megláttuk azt a sok jószándékú pedagógust, civil szervezet, egyházak képviselőit, magánembereket, akik lehetővé tették, hogy népek fiataljai kulturájukkal, értékeikkel közeledjenek egymáshoz, barátokká váljanak.

100 éves a lupényi református templom

Politikusok, világi személyiségek (bal oldalt), illetve lelkészek (jobb oldalt) a Nagyatádról ajándékba kapott kopjafáná
Politikusok, világi személyiségek (bal oldalt), illetve lelkészek (jobb oldalt) a Nagyatádról ajándékba kapott kopjafáná

A hit és az anyanyelv menedéke

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a lupényi református templom. A méltóságteljes és rendkívül felemelő jubileumon azonban nemcsak a helybéli vagy környező Zsil-völgyi városokból és Erdélyen kívüli testvérgyülekezetekből érkezett reformátusok, hanem lupényi katolikusok, unitáriusok és baptisták is szép számban jöttek el együtt ünnepelni a magyarság nevében református testvéreikkel.

1913-ban szintén összefogás révén épült fel a templom, a többi felekezet magyarsága besegített a reformátusoknak, egy évszázaddal később pedig együtt ünnepeltek a bányavidék magyarságára oly jellemző szolidaritás jegyében.

Teljes cikk »

Helytállás Erdély legdélibb csücskében – százéves a lupényi református egyházközség

Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a lupényi református egyházközség.
A nagyszabású ünnepségre több mint tíz testvérgyülekezet képviselője és küldöttsége érkezett a Kárpát-medence minden részéről. Kovács Szabadi Tünde református lelkipásztor meghívására a vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett ft. Kató Béla, az Erdélyi Magyar Református Egyházkerület püspöke, nt. Zsargó János református esperes, beszédet mondott Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke és Dézsi Attila lupényi presbiter, volt Hunyad megyei prefektus.

Teljes cikk »

Tóth Róbert lelkipásztor avatása

Isten kegyelméből 2013. június 23-án a vajdahunyadi, lupényi és dévai magyar baptista gyülekezetek új lelkipásztort kaptak az Úrtól, Tóth Róbert testvér személyében.  Az avatásra több helyről érkeztek rokonok, barátok, ismerősök, azért, hogy együtt örüljenek a helybeli testvérekkel.

Az ünneplés hálaadással, imádkozással kezdődött. Vajda Miklós (volt teológus társ) az ApCsel 20:24 alapján, Szűcs Dániel (teol. hallgató) pedig az Ézsaiás 6:8 alapján buzdította imára az egybegyűlteket.

Az Úr tovább szólt hozzánk dr. Simon József, nagyváradi lp. szövetségünk elnöke igehirdetésén keresztül is, amikor a Máté 9:35-38 volt felolvasva. Lelkipásztor testvérünk kihangsúlyozta, hogy az Úr Jézus szolgálni jött, nem pedig uralkodni. Ő értéket látott az emberekben, és a mi feladatunk is az, hogy felfedezzük az értéket embertársainkban, hogy szolgáljunk feléjük, és hogy tegyünk bizonyságot Istenről.

Az igehirdetés után Tóth Róbert testvér elmondta önéletrajzát, bizonyságot tett megtéréséről, elhívásáról, majd válaszolt az avatóbizottság által feltett hitelvi kérdésekre.

Teljes cikk »

Ökuménikus Imahét Szászvároson

 

Ebben az évben is csatlakoztunk a világ keresztényeihez, megtartva az ökuménikus imahetet Szászvároson, január  20 és 24. ke között . Hagyománnyá vált több mint két évtizede is már városunkban,hogy görögkeleti, római-katolikus, evangélikus  és református hívek együtt imádkoznak papjaik, espereseik éllén rendre látogatva minden nap délutánján városunk templomait.

Különleges élmény  minden alkalommal három nyelven hallgatni a szentleckét, a bibliai igéket, a prédikációt, az Isten dicséretére elhangzott zsoltárokat, énekeket.

Az idei Istentisztelet alapigéje Mikeás könyvének 6.részének  6.verse volt: ” Mivel menjek eleibe az Úrnak ? ”

Jó érzés volt lelkiekben és hitben feltöltődni, jó volt együt lenni, jó volt kezet fogni, együtt imádkozni román, magyar, német hittestvéreinkkel.

Egy ilyen esemény  hozzásegít mindnyájunkat egymás jobb megismerésére és egy kis lépés a vallások között lévő akadályok leküzdésére.

 

 

Fülöp Júlia,

 

Szászváros

Hunyad Megyei Hírmondó © 2011 kiadja az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezet
Powered by Konnertfilm