Naptár
szeptember 2017
H K S C P S V
« jún    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ide jöttem világra, remélem nem hiába

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban már napok óta folyt a lázas ünnepi készülődés. Március 15-én délelőtt a kisdiákok huszárcsákóval és dobbal felszerelve masíroztak végig az iskolán, társaik, tanítóikkal együtt buzgón színezték, vágták, ragasztották az iskolaépületet díszbe öltöztető kézimunkákat, rajzokat. Közben fel-felcsendültek a Kossuth dalok és az osztálytermekben ötletes formában „elevenedtek meg” a márciusi ifjak.

A nap fénypontja a délutánra időzített ünnepi előadás volt. Kun-Gazda Kinga és Mészáros Enikő tanárnők Lengyel Izabella karvezető, Tompos Krisztina Petőfi-ösztöndíjas táncoktató, valamint lelkes diákok közreműködésével szívet-lelket megmozgató műsort állítottak színpadra Adománygyűjtés a Kossuth bankó elkészítéséhez címen. A történelmi eseményeket felelevenítő rövid színpadi jelenetek közben a Dalospacsirta kórus tagjainak ajkán népdalok és toborzó csendült fel, a 169 évvel ezelőtti lázas hangulatot pedig nagyszerűen érzékeltette a Margaréta tánccsoport szatmári és rábaközi táncokra épülő koreográfiája. Az ünnepi alkalomra idén is megérkezett a szarvasi testvériskola, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium népes és lelkes képviselete: közel félszáz diák, valamint kísérő pedagógusaik, akik a hagyományhoz híven szavalattal kapcsolódtak be a műsorba. Koncz Liza Illyés Gyula Március idusára írt versét tolmácsolta a dévai közösségnek. Az ünnepségen házigazdaként Balog-Botár Károly Csaba aligazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd a megyei RMDSZ nevében Széll Lőrincz, a városi szervezet részéről Pogocsán Ferdinánd szólalt fel, kiemelve a 169 évvel ezelőtt megfogalmazott eszmék mai aktualitását. Koppándi-Benczédi Zoltán unitárius lelkipásztor ökumenikus szellemben üdvözölte az ünneplő közösséget,0 Isten áldását kérve mindannyiuk életére, majd imával és a Himnusz eléneklésével zárult a lélekemelő alkalom.

Csak egy kokárda kell és hit a jövőben

Március 15-én gyakran hangzik el az egység, az összefogás fogalma, de az idei vajdahunyadi ünnepségen érezni is lehetett a közösség összetartó erejét. A református templomban tartott megemlékezésen a főszerepet játszó diákság, tanáraik és szüleik mellett jelen volt valamennyi magyar egyház képviselője, az RMDSZ és civilszervezetek és olyan tagjai is a helyi magyar közösségnek, akik egyszerűen úgy érezték, ott van a helyük a 400 éves református templomban ünneplők soraiban.

A megemlékezés a 6-os Számú Általános Iskola magyar tagozatos diákjainak műsorával indult. A forradalmi hangulatot, fiatalos lendületet, elszántságot sugárzó, a magyar történelmi, irodalmi értékeket megjelenítő előadás címe tökéletesen tükrözte a 2017-es vajdahunyadi ünnepség hangulatát: Csak egy kokárda kell és hit a jövőben. A piros-fehér zöld szalagok, kokárdák nem tartalmát vesztett szimbólumként ékeskedtek a gyermekkezekben, kabátokon. Kiss Mihály András, a magyar tagozatos tanintézmény aligazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: március 15. igazi magyar ünnep, amikor büszkén tekinthetünk mindazokra az elődökre, kortársakra, akik magyarként alkottak, alkotnak nagyot. Köszönetet mondott továbbá azon pedagógustársainak, Dulinszky Izabella tanárnőnek, Csontos József lelkipásztornak, zenetanárnak, Sipos Andrea tanárnőnek, akik a megemlékezésre való készülődés során megerősítették a gyermekekben a magyarságtudatot. Erre buzdított rövid felszólalásában Ferenczi István, a Corvin-Savaria Társaság elnöke is, aki hangsúlyozta: a magyar forradalom és szabadságharc olyan értékekről tanúskodik, melyekre méltán lehetünk büszkék ma is. Kofity Zoltán helyi RMDSZ-elnökkel közösen történelmi könyvekkel ajándékozták meg a szereplő diákokat.

– A könyvek egy részét Szombathelyről, másik részét Háromszékről kaptuk. Ez annak a jele, hogy vannak barátaink keleten is nyugaton is, mondta némi humorral Ferenczi István. S tény, hogy a vajdahunyadi közösség példaértékűen ápolja kapcsolatait magyarországi testvérvárosával és a székelyföldi partnerekkel is.

Az ünnepi műsort követően a templomkertben álló Petőfi-szobornál került sor a koszorúzásra. Ünnepi beszédet mondott Burján Gergely megyei RMDSZ-alelnök, Széll Lőrincz megyei MKT-elnök, Kofity Zoltán, helyi RMDSZ-elnök és városi tanácsos. A felszólalók mellett koszorút helyezett el az RMPSZ, az EMKE helyi szervezete, valamint a HUMMIT (Hunyad Megyei Ifjúsági Tanács) képviselője is. A megemlékezés a református, unitárius, római katolikus és pünkösdi lelkészek imájával, áldásával zárult.

A béke és együttműködés útját járni!

Ünnepi megemlékezés Déván

A piski csata emlékművének megkoszorúzása után, március 15-én délben a dévai református temetőben folytatódott a Hunyad megyei megemlékezések sora, a szabadságharcban elesett hősök emlékére állított obeliszknél.

Bár a helyi magyar közösség meglehetősen kis létszámban volt jelen a koszorúzáson, a városi és megyei intézményvezetők, minden eddigi alkalomnál pozitívabban reagáltak a meghívásra. Jelen volt és köszöntő beszédet mondott Valer Ungur prefektus, Mircea Flaviu Bobora megyei tanácselnök, valamint Mircia Muntean, Déva polgármestere. Sorin Grindeanu miniszterelnök üzenetét Valer Ungur prefektus tolmácsolta, kiemelve a román és magyar ajkú lakosság békés együttélésének, közös jövőépítésének fontosságát. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a megyei tanácselnök és Déva polgármestere is, valamint Burján Gergely, a megyei RMDSZ politikai alelnöke, aki a magyar közösségen belüli összefogásra is buzdított. Széll Lőrincz MKT elnök, továbbvive az elhangzó gondolatokat, megerősítette: a békés együttélés mindig fejlődést, jólétet hoz. – Ha 1848–49-ben a magyar és román szabadságharc vezetői megtalálták volna a közös hangot, bizonyára másképp alakulnak az események. Fontos, hogy tanulva a történelemből, a béke és együttműködés útját járjuk mindannyiunk érdekében – fogalmazott felszólalásában, majd ismertette az RMDSZ által aktualizált 12 pontot.

A felszólalásokat rövid ünnepi műsor követte János Zsuzsanna tanítónő és Gáspár-Barra Áron közreműködésével, majd Csatlós Zsófia Erzsébet megyei RMPSZ elnök felkérésére a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az obeliszknél. A felszólalók mellett koszorút helyezett el Fabius Kiszely alprefektus, valamint az RMDSZ helyi szervezetének nevében Pogocsán Ferdinánd városi tanácsos, Kun-Gazda Kinga Viola nőszervezeti elnök és Máté László városi alelnök. Az eseményen jelen lévő maroknyi magyar közösség megkoszorúzta a református, illetve a római katolikus temetőben álló honvédsírokat is.

Megemlékezés a nemzet hőseire

Március 15. ünnepségek a Zsil völgyében

A Zsil völgyében, az ezeréves határ tövében is megemlékezett a szórványmagyarság az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra, illetve a nemzeti hősökre. Akárcsak az előző években, idén is közösen ünnepeltek a magyar történelmi egyházak, RMDSZ, civilszervezetek és egyszerű magyarok.

Lupényban idén kisebb megemlékezésre került sor a római katolikus templom kertjében felállított székely kopjafánál. A nagy ünnepség vasárnap volt az unitárius templomban, a helyi magyarság nagykönyvének és kincses-ládájának átadására is akkor került sor – a reformátusok adták át az unitáriusoknak.

Március 15-én a kopjafa megkoszorúzásával emlékeztek meg a 169 évvel ezelőtti történelmi eseményekre. Akkor a magyarság és a hozzá csatlakozó nemzeti kisebbségek, illetve külföldiek együttesen szálltak szembe a zsarnoksággal, ismertette a történteket rövid felszólalásában Marty Attila római katolikus plébános. Mert az evilági zsarnoksággal soha sem szabad cinkoskodni, az 1848-as márciusi ifjak üzenete manapság is ugyanúgy érvényes. Benedekfi Dávid helyi RMDSZ-elnök rövid köszöntője után a helyi iskola diákjai, illetve a Petőfi-ösztöndíjas kárpátaljai fiatal, Barna György az akkori eseményekhez kötődő verseket szavaltak el, majd a kopjafa megkoszorúzására és a magyar és székely himnuszok eléneklésére került sor. Az ünnepség végén szeretetvendégségre hívták meg az egybegyűlteket az unitárius parókiára.

A szomszédos Petrozsényban nagyobb méretű ünnepség volt, az ottani magyarság is vallási felekezettől függetlenül, évről évre váltakozó helyszínen, együtt ünnepli a modern magyar nemzet 1848-as megszületését. Az ünnepség a református templomkertben lévő székely kopjafa megkoszorúzásával kezdődött, majd az ünneplő tömeg átkelt a főút másik oldalára, az unitárius templomba, az ünnepség színhelyére. Idén az unitáriusokra került sor, templomuk zsúfolásig megtelt.

1848-ban az Isteni gondviselés és a szabadságba vetett erős hit eredményezte a példás összefogást, amikor felekezettől függetlenül a magyarok együttesen léptek fel a szabadságért. Sőt, nemcsak a magyarok, hanem a magyar királyság területén élő kisebbségek jelentős része is, és külföldiek is, jegyezte meg igehirdetésében Márton Árpád-Zoltán református lelkipásztor. Szintén az erős hit révén állt talpra a nemzet a szabadságharc leverése után. Összetartó erős nemzetet legfeljebb ideig-óráig lehet leigázni, hosszú távon azonban nem, a 48-as szabadságharcosok nagy része megélte céljaik elérését az 1867-es kiegyezés után.

Wersánszki Eduárd helyi RMDSZ-elnök arra emlékezett, hogy lassan 20 éve a petrozsényi szórványmagyarság méltóan ünnepel együtt március 15-én a várpalotai testvérváros küldöttségével. Végül is március 15. az a történelmi esemény, amely legjobban tükrözi a magyar lelket, a nemzet összetartását és szabadságszeretetét, s reméljük, hogy ez így is marad, hangsúlyozta ünnepi beszédében Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere. Akárcsak az előző években, Tiberiu Iacob-Ridzi petrozsényi polgármester ismét együtt ünnepelt a magyarsággal (nemzeti színű kokárdával), s nemcsak azért, mert édesapja magyar, hanem azért is, mert a Zsil-völgye és Petrozsény nagyon sokat köszönhet a magyaroknak, a bányavidék egyszerűen elképzelhetetlen lenne a magyarság nélkül. Csulak Péter, Magyarország kolozsvári konzulja Orbán Viktor ünnepi üzenetét olvasta fel.

Az ünnepség a Csaba atya Szent Ferenc Alapítványa által működtetett Jézus szíve gyermekotthon diákjai felemelő verses-dalos előadásával zárult, Balázs Amália igazgatónő és a tanítónők szépen felkészítették a diákokat. A nemzeti himnusz eléneklése után az ünneplők az unitárius parókiára vonultak, ahol szeretetvendégség fogadta őket.

Sárgalábú Tóbiás és kendermagos Kelemen

Vidám versek Petrozsényban

A Petrozsényi Avram Stanca Általános Iskola magyar tagozata volt a házigazdája a Vidám Versek Versmondó Verseny idei Hunyad megyei szakaszának. – Ezúttal 35 gyermek nevezett be a megye valamennyi magyar tannyelvű, illetve tagozatos intézményéből: Lupényból, Vulkánból, Petrozsényból, Vajdahunyadról, Déváról, Csernakeresztúrról. Az előadásra válogatott versek pedig színes összeállítást hoztak a magyar gyermekirodalomból. Volt néhány klasszikus tréfás vers is, de a tanítók sok kortárs költő alkotását csempészték be a gyermekek szívébe. Hallhattunk így Kós Nóra-, Lackfi János-, Kovács András Ferenc-, Kovács Vanda-, Varró Dániel-, Romhányi József-verseket és természetesen Kányádi Sándor, Veress Zoltán sem hiányzott a lajstromról. A gyermekek pedig igazi átéléssel, vidáman pörgették a kedves sorokat – számolt be Balázs Amália iskolai aligazgató, a verseny Hunyad megyei meghonosítója és fő szervezője. A Vidám Veresek Versmondó Verseny a Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Líceum kezdeményezésére jött létre, és immár 17. alkalommal szervezik meg az országos döntőt. Hunyad megyét a petrozsényi megmérettetést követően a következő diákok képviselik március 31.–április 2. között Szatmárnémetin: Széll Márk előkészítős, Kutas Zsolt elsős, Borsai Irisz harmadikos, Sófalvi Zsolt ötödikes, Uszkai Gyula hetedikes, valamint Mester Erika és Márton Anna Rózsa nyolcadikos diákok. Utóbbi két versenyző megosztott második díjat kapott, az országos szakaszra továbbjutó kisebb társaik viszont korcsoportjaikban első díjat szereztek – számolt be Balázs Amália. Gratulálunk mindannyiuknak. és sikeres szereplést kívánunk a szatmárnémeti megmérettetésen.

Farsangi mulatozások Hunyad megyében

Nagyszerű szórakozást jelentettek a hétvégi farsangi bálok a Hunyad megyei magyarság számára. Déván olyan 160-an – köztük sok fiatal – mulatoztak hajnalig a Téglás-iskola aulájában szervezett bálon. Nagy többségük dévai, de jöttek néhányan a szomszédos Csernakeresztúrról, Szászvárosról és Vajdahunyadról, de még Nagyszebenből is. Aligha bánták meg, a hangulat nagyszerű volt, a falatok finomak, s hajnalig ropták a táncot a Favorit zenekar által biztosított élő zenére. A Szent Ferenc Alapítvány gyermekei színvonalas jelmezes műsort adtak elő. A farsangi jellegből kifolyólag, a bálozóknál is előkerült néhány jelmez, a tombola főnyereménye pedig két velencei maszk volt.

Vajdahunyadon közel százan vettek részt szombaton este a hasonló bálon, s a hangulat ott is nagyszerű volt, a dévai Trio Forte élő zenéjére hajnalig mulatoztak, s a tombolanyeremények és a jelmezek itt sem hiányoztak.

Petrozsényban 180-an vettek részt az idei farsangi bálon, amely az utóbbi évek legsikeresebb mulatságának bizonyult. Még Bukarestből és Magyarországról is eljöttek, akárcsak 10 hollandiai vendég. Valamennyien nagyszerűen érezték magukat hajnalig, az élő zene, a Jézus Szíve Iskola diákjainak az előadása, a finom falatok, a tombola és a jelmezek tették emlékezetessé a farsangi szórakozást.

 

Könyvgyűjtés a kommandói iskola javára

 

Az év elején leégett a háromszéki kommandói iskola egy része – tűz martaléka lett a könyvtár, informatikatanterem és a sporteszközök raktára is. Az RMDSZ Dévai Nőszervezete olyan jó állapotban lévő mese-, gyermek-, ifjúsági  könyveket gyűjt, amelyekre otthon nincs szükség, de szívesen felajánlanák a kommandói iskolának.

A könyvek leadási helye: a Téglás Gábor Elméleti Líceum vagy az RMDSZ dévai székháza.

Leadási határidő:   2017. február 19.

Farsangi Bál

Krisztus szeretete megbékélésre szólít

Ökumenikus imahét Déván

Ma úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét Déván. Rátoni Csaba református lelkipásztor kezdeményezésére az idei istentiszteleti alkalmak a valós ökumené szellemében zajlottak, az Istennel, magunkkal és egymással való megbékélésre fordítva a figyelmet.

A január 29. és február 5. között megtartott istentiszteleteken különböző felekezetű lelkipásztorok hirdettek igét, arra buzdítva hallgatóságukat, hogy merjenek Istenben bízni, engedjék, hogy az Úr kegyelme megváltoztassa életüket, hogy erőt nyerjenek lebontani a fájdalomból, elégedetlenségből, önzésből, vádaskodásból és sok más emberi gyarlóságból épített falakat, megbéküljenek Istennel és egymással.

Az imahetet Rátoni Botond kisgalambfalvi református lelkipásztor nyitotta meg, majd dévai és környékbeli lelkészek szolgáltak: Koppándi-Benczédi Zoltán unitárius lelkipásztor, Albert Leánder OFM és Főcze Bonaventúra OFM, dévai plébános, Csontos József pünkösdi lelkész, valamint Szász Zoltán, Sipos Szabolcs és Rátoni Csaba református lelkipásztorok. Az istentiszteleti alkalmakon a jelenlévők betekintést nyerhettek a szolgálatot végző lelkipásztor hivatásába, illetve az illető gyülekezet életébe. Rövid műsorral gazdagította az alkalmakat a pünkösdi gyülekezet zenekara, Ursu Vladimir énekes, a dévai református ifjúsági és bibliaórás kórus, a dévai Szent Ferenc Alapítvány zenekara, a Téglás Gábor Elméleti Líceum kórusa. A gyülekezeti tagok hozzájárulásával valamennyi alkalom szeretetvendégséggel zárult. A minden esti finom kalács, sütemény és meleg tea külön örömet  jelentett  a nap mint nap hűségesen jelen lévő gyermekek számára. Rátoni Csaba lelkipásztor valamennyiüket külön oklevéllel tüntette ki a vasárnapi záró istentisztelet alkalmával. Az ökumenikus imahétről Csatlós Erzsébet és Orbán Ioana munkája nyomán rendszeres fotós tájékoztatás került fel a világhálóra. A lelkipásztorok igehirdetése összefoglalva elolvasható a Dévai Református Egyház közösségi oldalán.

Az ökumenikus imahét minden bizonnyal hozzájárult a résztvevők lelki épüléséhez és érezhető nyitást, közeledést jelentett a dévai kisközösségek számára.

Ismertetni a szórványvidékek kulturális értékeit!

Folytatódik a Székely–Szórvány partnerség

Hunyad megyéből kéttagú küldöttség vett részt a hétvégén a Székely Szórvány partnerség első idei egyeztető találkozóján, a háromszéki Árkoson.

A tömbvidék és a szórványközösségek együttműködését szorgalmazó, RMDSZ által kezdeményezett program ezelőtt hét esztendővel indult, és gyümölcseként több száz olyan kulturális esemény említhető, mely nagyban hozzájárult az erdélyi magyar identitás erősítéséhez.

A Kovászna Megyei Tanács által szervezett hétvégi konferenciának az Árkosi Felnőttoktatási Központ adott otthont, ahol Brassó, Fehér, Hunyad, Szeben és Máramaros megyék magyar közösségeinek képviselői egyeztettek a háromszékiekkel az idei közös kulturális programokról

A találkozó alkalmával, Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke megerősítette: A székely–szórvány program valódi közösségépítő, identitáserősítő partnerség, amelyet Kovászna Megye Tanácsa a továbbiakban is prioritásként kezel.

A partnerségben már hagyománnyal rendelkező szórványmegyék mellett első ízben képviseltette magát az egyeztetésen Máramaros megye magyar közössége. Tavaly Fogaras jelentette az új színfoltot a székely-szórvány együttműködésben, melynek köszönhetően sikerült megszervezni az első Fogarasi Magar Napokat, egy olyan településen, ahol száz év alatt 2 százalékra csökkent a hajdan többségi magyar lakosság aránya. A partnerség keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően azonban feléledt a kultúrélet Fogarason.

Kiss Csilla, a Kovászna Megyei Tanács szórványfelelőse elmondta: a háromszékiek idén is felvállalják a szórványbeli közösségek művelődési életének támogatását, és a feltérképezett igényeknek megfelelően különös figyelmet kívánnak fordítani a néptáncoktatásra, elsősorban a helyi közösségszervezők ilyen irányú képzésére.

Hunyad megyét Kun-Gazda Gergely és Kun-Gazda Kinga képviselte a találkozón. Utóbbi, a megyei Nőszervezet elnökeként, illetve a Téglás Gábor Elméleti Líceum pedagógusaként elmondta: A több éve működő partnerségben a résztvevő felek egyaránt nyertesek szellemiekben. Az együttműködés keretében ebben az évben még hatékonyabbá szeretnénk tenni a Kovászna megyei minta alapján a Hunyad Megyei Értéktár Bizottságnak a tevékenységét, amelynek célja a Hunyad megyei kiemelkedő értékek dokumentálása és széles körű ismertetése, azok éltetése, népszerűsítése és hasznosítása. Ennek értelmében szeptemberben Háromszéken sor kerül a szórvány megyék kulturális értékeinek bemutatására, ezzel is hozzájárulva a partnerség erősítéséhez.

Ami pedig a kapcsolat Hunyad megyei vetületét illeti, a háromszéki megbeszélés értelmében a helyi magyar közösségek idén is vendégül láthatnak majd háromszéki néptáncegyütteseket, kórusokat, színtársulatokat és kézműveseket. Az erre vonatkozó helyi egyeztetésre e héten kerül sor – tájékoztatott az árkosi találkozót követően Kun-Gazda Kinga Viola.

Hunyad Megyei Hírmondó © 2011 kiadja az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezet
Powered by Konnertfilm