Naptár
február 2015
H K S C P S V
« jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Játék és ünnep határok nélkül

Martfűi ifjusági találkozó, a  petrillai református egyház résztvételével, augusztus 16-22 között.

Az egyház képviseletében, Kovács-Szabadi Levente lelkész kisérte el 7 a tagú csapatot.

Második alkalommal fogadják Martfűn, a Tisza parti  Jász-Nagykun Szolnok megyei kisvárosban a petrillai fiatalokat nyári táborozásra, ebben az évben a helyi és petrillai magyar fiatalok együtt  voltak francia, lengyel es román testvérvárosok fiataljaival. ” Meet you in Martfű” nevű nemzetközi ifjúsági rendezvényen- Martfú város önkormányzata sikeresen pályázott EU-s támogatásra, és igy létrejöhetett a rendezvény.

Kezdetben egy csapatjáték volt népszerű,” Fedezd fel Martfűt”, a város tereivel, köztéri szobraival, intézményeivel való ismerkedés során a helyi lakosokat is bevonták a szervezők, akik kedvességgel,  finomsággal tették szebbé a találkozót.  A csapatok nem városok szerint alakultak, hanem kevert összeállitásban versengtek, a közös nyelv amin megértették egymást az angol nyelv volt, ez feltétele is volt a részvételnek.

A további napokon bemutatkoztak a csapatok, városukat, hagyományaikat mutatták be, nagy sikert aratott a Petrillai bemutató, a városról és környékéről készült hegyvidéki képek Tamás Gábor “Oh, Erdely szep hazám” cimű énekével társitva mindenkit lenyűgöztek, ezúton köszönet Kutasi Enikőnek és Deák Emesének, akik elkészitették. A szervezők részéről nagyon jó ötlet volt a gasztronómiai bemutató is, amelyen minden település egy náluk jellegzetes ételt készitett, és megkinálta a résztvevőket. A franciak bormártással, a máramarosiak puliszkával, a martfűiek gulyással, a lengyelek huslevessel kedveskedtek, de nem elfogultságból mondhatjuk, hogy a legsikeresebb a petrillai rétes volt, mert mindenki ahhoz jött vissza másodszor is venni, nagyon köszönjük Kovács Andreának, aki elkészitette, és jó hirnevet szerzett az erdélyi magyar konyhának.

Jártunk Ópusztaszeren, megtekintettük a Feszty körképet, látványos lovasbemutatót láttunk, hogy miképpen használták elődeink fegyvereiket, főképpen a híres visszacsapó íjat.

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án együtt vettünk részt az istentiszteleten a református templomban, ahol Kupai-Szabó Kornél lelkipásztor volt a házigazda, ővele délután is együtt voltunk a Szent István téri kenyérszentelésen, amelyen minden küldöttség jelen volt az önkormányzat és a helyi lakosokkal együtt.

A kellemes szórakozás, a játszva tanulás, nyelvgyakorlás. a méltósággal való emlékezés mellett hazahoztuk magunkkal azt a felismerést, hogy az önkéntességre, a személyes felelősségvállalásra nagyon nagy szüksége van közösségeinknek, hogy sikereink legyenek. Az anyagi háttér mögött megláttuk azt a sok jószándékú pedagógust, civil szervezet, egyházak képviselőit, magánembereket, akik lehetővé tették, hogy népek fiataljai kulturájukkal, értékeikkel közeledjenek egymáshoz, barátokká váljanak.

BOX POPULI – ARCOK HARCA

 

VÉGEREDMÉNY

  A Transindex által szervezett Vox Populi – Arcok harca cimű versényen , amely az olvasok bevonásával kereste a választ arra a kérdésre, ki a legnépszerübb magyar, a portál augusztus 19.-én, kihirdette, a július eleje óta zajló ötfordulos verseny végeredményét. Azonos számú – 386 – támogató kattintást ( lájkot ) kapott a döntőbe jutott mindkét jelölt , Böjte Csaba és Kányádi Sándor.

Schreiber István

DÉVA VÁRA

REMÉLHETŐLEG KARÁCSONYRA BEFEJEZIK !

                A dévai Polgármesteri Hivatal sajtóközleménye szerint, a dévai vár rehábilitációs munkálatai megelőzik a szerződésben leszögezett grafikon célkitüzéseit és remélhetőleg még az év végéig befejezödnek. A rehabilitációs munkálatok a terveknél gyorsabban haladnak, jelenleg a munkálatok több mint 25 %-át be is fejezték. Ha az időjárás továbbra is megfelelő, az év végéig, esetleg 2014 elején, a város lakóinak és a turistáknak bemutathatjuk az alsó-és középső vár új arculatát – jelentette a Polgármesteri Hivatal szóvivője.

A mostani, 30,5 milliós nyert rehabilitációs pályázat, amint erről már több izben is beszámoltunk, a vár alsó-és középső védelmi övezetére vonatkozik.

A kivitelező cég, kihasználva az időjárás nyujtotta elönyöket, sietette és sietteti  a munkálatokat. Az alsó-és középső övezet épitményei és az oda vezető útaknak , a várfalaknak kijavitása, biológiai kitakaritása, a kapuk kőboltazatainak kijavitása, hatalmas , 4 méteres massziv tölgyfakapukkal való ellátása meglepetésszerű látványt nyujt a látogatónak. A tüzérek bástyájának rehabilitációjaként egy középkori fegyverkiállitás fogadja majd a látogatót

Megerösitik a Bethlen-bástyát, felső részén egy kilátót létesitenek. A rehabilitációs munkálatokat belső – tölgyfa, asztalos – burkolattal, modern világitórendszerrel egészitik ki.

Schreiber István

 

 

 

 

A múlt tükrében látni mai valónkat – Szent István ünnepe Vajdahunyadon

 

Idén is ünnepelt Szent István napján a vajdahunyadi magyar közösség. A Corvin Savaria Magyar Kulturális Központban kedden este bensőséges hangulatban, méltósággal emlékeztek meg a magyar nemzet államalapító szent királyára.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vágyaink és álmaink összefonódnak a valósággal, miközben létrejön a nagy embereket és eseményeket megjelenítő monda- és legendakör, a múltidők lelki visszhangja. Fontos a ma emberének visszaemlékezni, fontos a múlt jelentése, mert minél jobban ismerjük, annál inkább azonosulunk vele, látjuk benne magunkat, a múlt tükrében a mai valónkat – fogalmazta meg Kofity Magdolna tanárnő, az EMKE vajdahunyadi alelnöke a magyar közösség Szent István-napi ünnepségének központi üzenetét.

 

Az ünnepség történelmi visszatekintővel kezdődött, Kofity Magdolna Szent István uralkodásának történetét, mai napig érvényes intelmeit ismertette, kiemelve, hogy erős, magát megvédni tudó, sok népet egyesítő, egységbe forraló, tartós államot alapított, királyként pedig korát megelőző döntéseket hozott. Ft. Zsargó János református esperes méltatta államalapító Szent István szerepét a magyar történelemben, majd áldást mondott. Nagy tapsot kapott Anemţoaiei Răzvan (hegedű) és Mariana Onţanu Crăciun (zongora) klasszikus zenei koncertje, a művészek Bartók, Brahms és Bach művei mellett a XX. század zeneműveiből nyújtottak válogatást. Az ünnepség az István a király rockopera vetítésével zárult.

 

A szünetben a közönség megtekinthette Fazakas Tibor képzőművész állandó kiállítását, és a vajdahunyadi magyar közösség előtt első alkalommal bemutatkozó Bakó Anna szalmaképeit.

 

 

A vajdahunyadi Szent István-napi rendezvényt a Communitas Alapítvány támogatta.

 

 

 

Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája

Vajdahunyad,  2013. augusztus 20.

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL

Emlékezni mindenki leginkább a szépre szeret. Visszaemlékezéseinkben a múlt egyre érdekesebb, színesebb lesz, megszépül a messzeség. Vágyaink és álmaink összefonódnak a valósággal, miközben létrejön a nagy embereket és eseményeket megjelenítő monda- és legendakör, a múltidők lelki visszhangja. Fontos a ma emberének visszaemlékezni, fontos a múlt jelentése, mert minél jobban ismerjük, annál inkább azonosulunk vele, látjuk benne magunkat, a múlt tükrében a mai valónkat.

A magyarság hosszú története során nagyon gazdag legenda és mondakinccsel gazdagodott. Írásos emlék az első évezredből nem maradt fenn, közkinccsé jórészt csak a múlt évszázad írói és költői tették.  Hogy honnan jöttünk? Kik vagyunk? Legtöbbünk számára a régmúlt emlékezetébe vész. Az első magyar fejedelmi család őse a 820 táján született, ÁLMOS. Születésének legendája szerint Emesét álmában egy méltóságteljesen aláereszkedő TURULMADÁR termékenyítette meg. Akkor még Levédiában éltek az őseink, a Kazár Birodalom fennhatósága alatt, közel 70 évet.

Teljes cikk »

100 éves a lupényi református templom

Politikusok, világi személyiségek (bal oldalt), illetve lelkészek (jobb oldalt) a Nagyatádról ajándékba kapott kopjafáná
Politikusok, világi személyiségek (bal oldalt), illetve lelkészek (jobb oldalt) a Nagyatádról ajándékba kapott kopjafáná

A hit és az anyanyelv menedéke

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a lupényi református templom. A méltóságteljes és rendkívül felemelő jubileumon azonban nemcsak a helybéli vagy környező Zsil-völgyi városokból és Erdélyen kívüli testvérgyülekezetekből érkezett reformátusok, hanem lupényi katolikusok, unitáriusok és baptisták is szép számban jöttek el együtt ünnepelni a magyarság nevében református testvéreikkel.

1913-ban szintén összefogás révén épült fel a templom, a többi felekezet magyarsága besegített a reformátusoknak, egy évszázaddal később pedig együtt ünnepeltek a bányavidék magyarságára oly jellemző szolidaritás jegyében.

Teljes cikk »

A szórvány erős végvára Déván

Gyakran esik szó a szórvány helyzetéről. Nem csupán a népmozgalmi adatok tanulmányozásakor húzzák meg a vészharangot, hanem olyankor is, amikor a szórványmagyarság oktatásáról van szó. A Téglás Gábor nevét viselő dévai alma mater a Hunyad megyei magyarság oktatási-kulturális centruma. Borsi Balázs riportja.

„Mert az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt érzéktelennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja” – ötlöttek szemembe Apáczai Csere János idézett sorai, amikor kezembe kaptam a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum kalendáriumát. A tanintézet fennállásának ötödik évfordulójára 2010-ben kiadott évkönyv betekintést nyújt a hunyadi megyeszékhely magyar oktatásának történetébe, s átfogó képet kínál arról is, a dévai magyarságnak az utóbbi száz esztendőben miképpen kellett megküzdenie azért, hogy az ifjúság anyanyelvén tanulhasson.

Teljes cikk »

Helytállás Erdély legdélibb csücskében – százéves a lupényi református egyházközség

Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a lupényi református egyházközség.
A nagyszabású ünnepségre több mint tíz testvérgyülekezet képviselője és küldöttsége érkezett a Kárpát-medence minden részéről. Kovács Szabadi Tünde református lelkipásztor meghívására a vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett ft. Kató Béla, az Erdélyi Magyar Református Egyházkerület püspöke, nt. Zsargó János református esperes, beszédet mondott Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke és Dézsi Attila lupényi presbiter, volt Hunyad megyei prefektus.

Teljes cikk »

Kabaréelőadás

Kabaréelőadás a vajdahunyadi szinházban, az első alkalom, hogy a városnapokon magyar rendezvényre is sor kerül. Hétfőn, július 15.-én, 19 óra kezdéssel, közel 300 nező gyült be a teremben. Köszönet a kiváló hangulatért a marosvásárhelyi Tompa Miklós Nemzeti Színház művészeinek, Gáspárik Attila és Nagy István , Nyagai Istvánnak a zenét, valamint a vajdahunyadi polgármesteri hivatalnak és az RMDSZ-nek a támogatást és szervezést.
   

Hat megyéből érkeznek diákok a Téglásba

A Dévai Téglás Gábor Iskolaközpont
A Dévai Téglás Gábor Iskolaközpont

Az idén végzett nyolcadikosok számára tegnap zárult a középiskola-választás első felvonása. A jelek szerint közel hatvan diák jelölte be első opcióként a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumot.

– Idén végre versenyhelyzet alakult ki a kilencedik osztályainkban. Ugyanis eredetileg 56 helyet kértünk, azaz két 28-as létszámú osztályt, de úgy néz ki, hogy 61 diákkal indítjuk az új tanévet. Eddig a matematika–informatika szakon meghirdetett 14 helyre 17-en jelentkeztek, a filológia szak 14 helye betelt, úgyszintén a 28-as létszámú turizmus osztály. Emellett van négy pótvizsgára maradt nyolcadikosunk, akik ősztől szintén itt szeretnének továbbtanulni. Így kérni fogjuk az osztálylétszámok megemelését, hogy minden diákunknak biztosítsuk a beiskolázást – fogalmazott Balogh Botár Károly Csaba aligazgató. Továbbá elmondta, hogy idén első alkalommal az összes dévai magyar nyolcadikos a Téglásban folytatja középiskolai tanulmányait. És a megye többi magyar tagozatáról érkező diákok mellett további öt megyéből jelentkeztek a téglásbeli kilencedik osztályokba. „33 dévai diákunk lesz az idei kilencedikben, tízen jönnek Vajdahunyadról, ketten Lupényból. Petrozsényból egyelőre 3 diák jelezte biztos szándékát, de a további 4 végzős sem kizárt, hogy idejön. És a jelek szerint Fehér, Maros, Temes, Szeben és Arad megyéből is lesznek kilencedikeseink az idei tanévben” – közölte az aligazgató.

Az új tanügyi törvény értelmében a kilenc osztályt elvégzett diákoknak lehetőségük van szakosztályban folytatni tanulmányaikat. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban tavaly is indult szakképzés, idén pedig újra lesz egy pincér–szakács képzést biztosító osztály. A tanintézmény aligazgatója szerint eddig 14 diák jelezte, hogy a magyar tannyelvű szakosztályban szeretne továbbtanulni.

 

Gáspár-Barra Réka

Hunyad Megyei Hírmondó © 2011 kiadja az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezet
Powered by Konnertfilm