Naptár
május 2017
H K S C P S V
« ápr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Hitből és összefogásból épült magyarságbástya

10. tanévnyitó a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban

2005. szeptember 13-án örömteli tudósítás jelent meg lapunkban arról, hogy Déván, közösségi összefogás eredményeként megtörtént a várva várt csoda: becsengettek az önálló magyar tanintézményben. Az akkori örömmámorban a maroknyi Hunyad megyei közösség és mindazok, akik melléjük álltak, szinte gondolni sem mertek arra, hogy ez a hatalmas erőbevetéssel megvalósított álom tulajdonképpen csak az út kezdete. Azóta eltelt kilenc esztendő, és idén tizedik alkalommal csengettek be a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumba. A csengő szavára közel 600 diák sorakozott az iskolaépületben, mellettük tanáraik, szüleik, civilszervezeti és egyházi képviselők, RMDSZ-tisztségviselők, helyi, megyei intézmények vezetői – mindazok, akiknek köszönhetően 2005-ben megvalósult a várva várt csoda, és akik azóta is kitartóan támogatták a dévai magyar oktatási és kulturális központot. Mindezért elsősorban Kocsis Attila Levente iskolaigazgató mondott köszönetet és vele együtt Winkler Gyula EP-képviselő, aki az iskola megálmodásának pillanatától szívvel-lélekkel támogatta e tanintézményt, egyfajta hidat biztosítva a politikum felé: Bukarest, Budapest, Kolozsvár irányába egyaránt.

Az RMDSZ, az elmúlt esztendőkben nyújtott jelentős támogatásának megerősítéseként ezúttal a szövetségi elnök jelenlétével biztosította a dél-erdélyi magyar tanintézményt további támogatásáról. Kelemen Hunor elmondta: néhány évtizeddel korábban álmodni sem lehetett ilyen tanintézményről. Az utóbbi 25 év munkája sok ajtót megnyitott a mai nemzedék számára, de a közel száz esztendős erdélyi „hagyományunk”, miszerint a versenyképesség bizonyításában nekünk, magyaroknak mindig többet kell dolgoznunk és többet kell felmutatnunk, mai napig él. Ez azonban nem adhat okot az önsajnálatra. Hiszen a várak nem könnyekből, hanem verejtékből, munkából épülnek fel. Bármennyire is apró a közösség, az egyén, ha van hite, és tudja, mit akar, akkor csodákra képes. Ezt bizonyította be a Hunyad megyei magyar közösség is és ezt a hitet és céltudatosságot kell átadni a következő nemzedékeknek – mondta a szövetségi elnök.

Király András oktatási államtitkár a múlt megidézésével nyugtázta, hogy a kilenc esztendő alatt jó úton haladt az iskola, és halad a Hunyad megyei magyar közösség, melynek sikerült megőriznie a reátestált történelmi, kulturális hagyatékot és az iskola falai között új tartalommal, új üzenettel gyarapította azt.

Dézsi Attila kormánytisztviselő, szintén a tanintézmény kitartó támogatójaként, Takács Csaba egykori RMDSZ-ügyvezető elnököt idézve fogalmazta meg a dévai tanintézményt életre hívó és fenntartó hármas jelszót: hit, akarat és tudás.

E jelszók tartalommal való megtöltésében, a dévai magyar iskola létében, megerősödésében jelentős szerepet vállalt a dévai Szent Ferenc Alapítvány is. Böjte Csaba atya a tizedik tanévnyitón Szent István királyra irányította az ünneplő közösség figyelmét. Első nagy királyunk minden egyéb foglalatossága mellett nagy figyelmet fordított fia, Szent Imre nevelésére. Nem csupán saját intelmeit fogalmazta meg számára, de Gellért püspök személyében olyan nevelőt keresett, akire rábízhatta fia lelki-szellemi formálását. – Az idei tanév első házi feladataként megkérhetnénk a szülőket, hogy fogalmazzák meg, és írják le gyermekeiknek szánt intelmeiket. A pedagógusokat pedig Szent Istvánhoz hasonlóan, jó szülőként arra kérnénk: úgy neveljék, oktassák gyermekeinket, hogy majdan mindannyian a mennyek országában találkozhassunk – fogalmazott Böjte Csaba atya, Isten áldását kérve a tanévre, a pedagógusok, szülők, diákok munkájára, törekvésére.

Máté Márta főtanfelügyelő-helyettes felelevenítve azt a számos rendezvényt, mely az iskola falai között az elmúlt esztendők során a magyar kultúra magvát ültette el egész nemzedékek lelkében, rámutatott arra, hogy ha diákként, szülőként vagy akár pedagógusként, intézményvezetőként még többet várunk el ettől az iskolától, akkor még többet kell adnunk magunkból önzetlenül, felelősséggel és mérhetetlen szeretettel.

Valójában ez az önzetlen odaadás, kétkezi munka és támogatás hívta életre a dévai magyar tanintézményt és ez az, ami mai napig élettel tölti meg. A közösség szoros összetartozásának jeleként a tizedik tanévnyitón hajdani és mai diákok, szülők és pedagógusok közösen szavalták el Dsida Jenő Psalmus Hungaricus költeményét. A köszöntőbeszédek közben pedig kis- és nagydiákok énekeltek összetartozásról, szavaltak tanévkezdésről majd Kelemen Hunor RMDSZ-elnök meghúzta a 10. tanévkezdést jelző csengőt, sok-sok további évtizedet kívánva a dévai önálló magyar iskolának.

Gáspár-Barra Réka

Szent Kereszt búcsú Csernakeresztúron

 

  Közel száz esztendős templomukban gyűltek össze vasárnap a csernakeresztúriak, megünnepelni a Szent Kereszt felmagasztalását. A templom búcsúünnepének történetét ifj. Szász János sztrígyszentgyörgyi plébános elevenítette fel, aki ünnepi szentbeszédében rámutatott, mennyire fontos, hogy hittel vállaljuk mindennapjaink keresztjét, legyen bátorságunk szembenézni a nehézségekkel, vállalni akár a szegénység vagy a kudarc lehetőségét. Hiszen a tiszta szívvel megélt élet gyümölcse minden szenvedésért kárpótol. Id. Szász János pápai káplán, kanonok plébános, a búcsús szentmise főcelebránsaként volt jelen az  ünnepi alkalmon, és adta áldását Csernakresztúr hívő népére, akik kereken száz esztendővel ezelőtt kezdtek a templomépítésbe, és 1916-ban szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére felajánlott hajlékot. Bíztatással köszöntötte a közösséget Tóth János helyi plébános is, felszólítva a híveket arra, hogy mindig Máriára, Jézusra és az Atyára tekintve hordozzák keresztjüket, hogy le ne tévedjenek a mennybe vezető útról. A Tóth János atya vezette kórus alkalomhoz illő egyházi kórusművek előadásával tette még ünnepélyesebbé a szentmisét.

Gáspár-Barra Réka

 

25 éves Ezüst Mise Szászvároson

 

Ragyogó napsütés fogadta az egybegyülteket a ma már több mint 800 éves római katolikus templomot körülvevő várudvaron, ünnepi Istentiszteleti alkalomra gyültünk össze a kertbe, mert a templom kicsinek bizonyult volna a jelenlevőknek.

A gyönyörüen feldiszitett székelykapu, a rengeteg virágszirom szivnek kirakva, a sok virág, a papok ünnepi piros szinű miseruhái- mind a ragyogó életnek, szeretetnek a jelei és nem véletlenül, hiszen éppen június 29-.én, Péter  és Pál apostolaink névünnepén zajlott egy a lélelkemelő, szivet melengető bensöséges liturgia.

Vörösmarty Mihály megzenésitett szózatára vonultak ki a templomból a szabad térbe: Böjthe Csaba testvér, Ferencz rendi szerzetes, a gyulafehérvári Egyházmegye dévai főtisztelendő,  szászvárosi Szent Erzsébet romaikatolikus templom plébánosa, a Szent Ferencz alapitvány létrehozója- és sajnos senki nem folytatta a Csaba testvér számtalan kitüntetését, amit a 25 éves gyermekmentő szolgálatáért kapott az elmult időkben. Együtt cerebrálták a szent misét  szászsebesi Ferences szerzetesek : Károly atya, Loránt testvér Székelyudvarhelyről, Diakonusa válássa óta ez volt az első szászvárosi nyilvános szolgálata , Biró István   a katolikus és az immár több mint 10 éve Szászvároson, a kolostorban élő és a liturgián elmaradhatatlan Biro Antal – aki a valódi  székely humoros közbeszólásaival tarkitva az eseményt- gyakran derűt ,mosolyt hozott az arcainkra.

Megismertük néhány mondatból Csaba Atya életútját, nehéz de lelkiekben gazdag gyermekkorát, küzdelmes ifjúkorát , útkeresését az életben. 30 évesen érlelödött meg lelkében hivatástudata az assisi Ferencet válalva eszményképévé : ” Tedd és boldogabb lesz a világ.” –jelmondattal  a szivében végezte el nemes harcát a gyermekmentésben.

Az apostolok cselekedeteiről felolvasott szent lecke,a részletek Pál apostolnak Timotheushoz irt első leveléből evangélium szent Máté irása szerinti idézett a Szentirásból.

Mindaz ezüstmisés Csaba Atya határozott jelemét, erős tenniakarását, hitbeli erősségét igazolták rövid prédikációjában a jó  szándék, jóakarat,a békességben, szereteben élés üzenet fogalmazta meg az ünnepi közösség felé.

Következett a Menyhárt Ernő és Brigitta által megkezdett különleges programm Csaba Atya tiszteletére, „jó pásztornak” és „drága  édesapának” nevezve, utobbi kérve a költő szavaival élve  az atyát: „Legyen bennünk  sok öröme” .

Antal atya, átvéve a szót, Benedek Eleket idézve párhuzamot vonva a székely nagy irónk és Csaba testvér tevékenységeiben egyben megfolgalmazta Csaba atya jelmondatát  is „ A Jó Isten nekünk szánt ajándékot gyermekszivbe csolmagolta „. Ezt a szent kötelességet maga elé tüzve alapitott 74  alapitványi iskolát, ovodát, szeretet otthont, mert az  ő  szivéhez legközelebb a gyermekek állnak, azok közül is  a rászorultak, az elesettek, a nincstelenek, a társadalom peremére taszitottak. Ezeket felkeresve, nevelve, tanitva, leki és testi táplálékot adva nekik vált 5000 gyermek édesapjává, természetesen nem biologiai értelemben.

A hargitai hegyek lábaitól elindulva, Csiksomlyó szellemi és leki hozadékával világosodott meg elméje, váltotta valóra  álmát, hogy Isten szolgája legyen-és egyik leggazdagabb embere a világnak- irta „Köszöntő” cimű levelében  Kolozsi Noémi Kovásznáról.

Ács Éva a petrozsényi gyermekotthonok vezetője, ünnepi köszönésében hálát ad a az Atyának, hogy elmondása szerint Csaba Atya irányitásával 500 gyermeket inditottak útnak  9 év alatt. „A szeretet lángja soha ki ne aludjon, a  lángok milió kis sugarát  továbbra is befogadó szeretettel sugározza a gyermek felé.  ”

Ady Endre  Nagyváradjából Bartos  Csilla – a gyermotthon vezető- Csaba  atya  testvér egyikk legföbb jelemvonását: őszinteségét emelte ki, akivel mindig nyiltan lehet a mindennapi gondokról, de örömökről is beszélni.

Déváról Palkó Cecilia,az ottani otthon gondnoka, a gyermekekkel együtt 2 utóbbi kegyhelyen tett látogatásról számolt be: Csiksomlyó és a Felvidék Fekete Szűz  Anya  szobránál.

Antal atya szülőfalujából a Küköllő mentéről szólalt meg a falu polgármestere, Csaba atya 25 éves pappászentelésének  Jubileumán, értékelve áldozatos munkáját  aki 25 éve  fogja a gyermekek kezét, letörli arcukról a könnyet, kihangsulyozta  hogy az emberi palánta  épitése a legszebb feladat és munka, de nehéz élet és   áldozatvállalással  járó nehéz út.”

Mintegy válaszként ezerre a monadtokra szólalt meg  és olvasta fel Asztalosné, Zupcsán Erika, helyettes államtitkár az emberi erőforrások miniszterének,Balog Zoltánnak (lelkipásztornak ) Budapestről elhozott levelét.  Ebben megköszöni neki az eddigi felnevelt és útnak inditott 2500 gyermeket és jelenleg gondozásban levő 2500 – at.

Ezt a szolgálatot örömmel, hittel és derűvel viseli az ünnepelt, további kitartást, erőt kivánva  a miniszter.

Idekivánkozik Antal atya vallomása is, aki állitja, hogy a nála sokkal fiatalabb szerzetestől tanulta meg  „ Az életnek értéket csak az  a szolgálat adhat,ami az emberek felé mutat”.

Csaba atya is megosztotta  gondolatjait röviden. Az 1200 éves idökről megörökölt templom és kolostor elnéptelendésekor kezdte  el   áldásos tevékenységét körbe mutatva a diófák felé, amiknek jóleső árnyékát élveztük,felidézve első munkatársait :a közkedvelt Marikát.

Üzenetet fogalmazott a jelenlevők felé „Merjünk felnézni az  Úrra, bizzunk az Úrban”,Isten lehajól hozzánk, mi is merjünk  lehajolni az elesettek felé, emeljük fel kezünket, merjünk kérni, de tegyünk is a kezünkkel.”

A programm  egyikk legmeghatóbb momentuma a szinesznő által elszavalt „Nap Himnusza” assisi Szent Ferenctől.

Megtisztelte jelenlétével a gyülekezetet világi hivatalosságként, Borboly Csaba ,Hargita megye tanácsának elnöke is. Ünnepi köszöntésében, mind az elötte szólók is, megköszönte Csaab testvér önzetlen, áldozatos munkavállalását, önfeláldozó tevékenységét.

Személyes élményeiről Csaba atyával kapcsolatban két elvet emlitett, amit az édesanyától tanult. „ Több munka kell és mindig valami mellett  és nem ellen kell dolgozni”.  A székelyföld üzenetét hozva a fiatalok felé fordulva mondta  ”Ne oltsátok el a szeretet lángját, ne engedjétek kialudni”.

A jubiláló hivek nagy örömmel és szeretettel fogadták a „Tuzson János” fúvós  zenekar közremüködését a szent mise alatt.

A Szózat, a Boldogasszony anyánk kezdetű himnusz, a pápai himnusz és a liturgikus zenei számok áhitatossabbá tették az ünnepet. A zenekart  Köllő Ferenc,Bartok Béla dijas karnagy vezette, az alcsiki kistérségi társulat fúvós egylet vezetöjeként. A társulat elnöke és anyagi támogatója Gergely András, Csikszentdomokos polgármestere.

Úgyszintén emelte ki a misét a dévai alapitványi munkatársak  által alakitott korus. Mindannyiuknak nagy –nagy taps és köszönet jár.

A fúvós zenekar  magyar fülnek jóleső zenéjére vonultak el  a meghivottak a szeretevendégségre a kolostor ebédlőjébe.

Külön ki kell emelni a szervezők0t .” A Szent Erzsébet otthon 70 gyermeket nevelőket, tanitokat, munkatársakat, akik  lázas, hetekig tartó  önfeláldozó munkával  lehetővé tették  a hivek, meghivottak felé ezt a gyönyörűséges ünnepet. Nekik is köszönhetjük hogy hitben, lelkiekben megerősödve távoztunk otthonainkba. Nekik is köszönet”.

„ Istené legyen a dicsőség” – Soli deo gloria .

 

Fülöp Julia,

Szászváros

 

 

Mesemondóverseny Csernakeresztúron

 

Mint minden évben, idén is megtartották a  Hunyad megyei csernakeresztúri hagyományos mesemondóversenyt  2014. Június 15-én vasárnap délután.

A kis csapat most is tele izgalommal lépett a helybeli kultúrház színpadára. Déváról , Vajdahunyadról, és Csernakeresztúrról érkeztek a kis mesemondók, zéró osztályosok és I-IV osztályosok. A tizennégy résztvevő tizennégy népmesével szórakoztatta a lelkes közönséget. A szünetben, a helyi néptánccsoport  emelte táncával a jó hangulatot. Mivel ez a mesemondó-nap jubileumi, tizedik alkalom volt, minden kisdiák egyformán részesült oklevélben és ajándékcsomagban és dicséretben. A zsűri értékelte a meseszeretők munkáját, igyekezetét és kitartását, majd szeretetvendégség zárta a szép vasárnapi meseünnepet.

A versenyt  a dévai Corvin Kiadó támogatta.

 

Kun Kriza Ilona

Még mindig aggódom

           Igaz, ez előtt kért évvel is szóvá tettem, most újra elmondom, hogy még mindig nyugtalanít a, véleményem szerint ugyancsak tapogatózó tanügyi törvény hatékonysága. Lehet én vagyok akadékos, vagy nem látom tisztán az elképzelést, mégis úgy érzem, nem hiába aggódom az iskolába készülő kisóvodásaim sorsa felett. A  szórványban  nem olyan egyszerű megoldani   a zéró  osztálycsoport  beiktatását, hiszen   amúgy is állandós probléma, hogy  a kevés létszámmal működő osztályokat összevonják, párhuzamos osztályokat alakítanak ki, és ezáltal sok szülőt sodornak ama döntés felé, hogy a gyermeket átvigyék  román tagozatra, ahol homogén  osztályok  vannak.

Nem látom tisztán, mit fog az az én értelmes, játszani vágyó drága kisóvodásom  tevékenykedni ott,  az amúgy is összevont osztályban,  abban  a   bizonyos  ,, speciálisan kialakított osztályterem sarkában,, ahol  amíg a nagyokkal a komoly iskolai óra folyik,   nem pisszeghet, hogy ne zavarja a többieket,  vagy éppen   ezért lesz egész napon keresztül arra kényszerítve hogy  rajzolgasson, könyvet lapozgasson, a sok szép játék helyett, a válogatott zenehallgatás helyett, a változatos óvodai program megszokott élményei nélkül, ,,nagyos ,, környezetben ?  Lehet túlzásnak tűnik, de úgy érzem, ezeknek a gyermekeknek megcsonkítják a gyermekkorát, elveszik tőlük az utolsó lehetőséget, hogy szabadon  szárnyaljon a képzeletük  és a jókedvük,  olyan kényszerhelyzetbe kerülve, ahol vagy megszereti vagy nem az iskolát,  és  kétlem, hogy igazán jól érzi majd magát.  Amíg csak kapizsgálunk és találgatunk és évtizedekig kisérletezünk, generációkat  forgatunk fel  a  ,, tapasztalgatásainkkal” ,  kevesebb jót teszünk, mint akarnánk.    Nem azzal van nekem bajom, hogy 6 éves korban mennek el, hanem azzal, hogy nincs még igazán  kidolgozott , pontos program ezeknek a kicsiknek, nincs megfelelő bútorzat, nincs minden esetben szakosodott tanügyi káder erre, még ott sem , ahol teljes, homogén csoportokkal kezdenek.

Ez a probléma  nem csak ezekben a szórványvidéki iskolákban  merül fel, hanem azokban a falusi iskolákban is, ahol alacsony a létszám, és ahol amúgy is gond , hogy összevont osztályok vannak. Nagyon  remélem, hogy lesz átgondolt program, lehetőség és megoldás, hogy kicsinyeink nevelésén ne essék csorba , s  valóban örömmel lépjenek át az ,, igazi,,  iskolába  .

       Vajdahunyad – 2014. Június 15.                           Kun Kriza Ilona  ny. óvónő

Ballagtak a vajdahunyadi 1-es Számú Napköziotthon magyar ,,A” és ,,B” csoport óvodásai

          Újra itt van a tanév vége. Ilyenkor júniusban van a találkozások és a búcsúzások ideje.

Visszaemlékezünk, hogy ezelőtt három évvel, apró, tipegő kicsi gyerekek lépték át először az óvoda küszöbét. Szorongatták szüleik kezét és féltek elmaradni tőlük. Ezen ma már közösen nevettünk.

A három év nagyon gyorsan eltelt. Ez idő alatt sokat dolgoztunk. Teleraktuk  tarsolyukat  mindenfélével: kézügyességgel, mesével, verssel, tudásvággyal, de legfőképp az anyanyelvet igyekeztünk megszerettetni és tudatosítani azt, hogy kötelességük továbbadni is ezt az örökséget.

Az ünnepélyen, 2014 június 10- és  13-án, bemutattuk mit tanultunk: verset, dalokat, körjátékokat. „A három pillangó” jelenettel a barátság üzenetét elevenítettük fel, majd táncoltunk és legvégül meghallgattuk a szebbnél szebb búcsúverseket.

Mivel a vándornak batyut kötnek, a “kisiskolások” is ezt kaptak ajándékba,  kézzel nem fogható ,,kincsekkel”.

Azt kívánjuk , hogy legyenek szorgalmasak,  ügyes diákok. A kitartó munka mindig meghozza gyümölcsét.

 

Pál Judith , Mindrean Tünde,

Kun Kriza Ilona és Zrinyi Erzsébet óvó nénik

Kulturális Színpad

A Szent Ferenc Alapítvány Déván és környékén már több mint egy évtizede rendez és szervez különböző rendezvényeket, ezzel is erősítve a szórványban élő közösségek történelmi és kulturális hagyományait.

Különféle szabadban szervezett programok lebonyolításához már több ideje szükség volt egy olyan mobil, hordozható színpadra, amelynek fölállítása több helyen is lehetséges.

Ennek a tervnek a kivitelezését, idén a Communitas alapítvány 1200 lej összeggel támogatta, amelyből sikerült a színpad munkálataihoz szükséges anyagokat beszerezni, valamint azokat a préselt lemez lapokat, amelyek az emelvény tetejét jelentik.

A színpadot ez év májusában elkészült, amelyet az alapítványnál nevelkedő gyerekek segítségével sikerült lefesteni és felállítani a marosillyei Bethlen Gábor szülőház udvarán, a június gyermeknapra készülve.

Ezúton köszönjük a Communitas Alapítvány támogatását, amelynek segítségével létrejöhetett ez a kis kulturális színpad, mely kultúránk és hagyományaink ápolásának egyik alapkelléke.

 

Varga Csaba

Magyar közösségi nap Lupényban

Sport, gulyás, muzsika

Szombaton, június 7., ismét nagyszerűen mulatott együtt a lupényi magyarság. Fiatalok, középkorúak és idősebbek, mindenki jól érezte magát, mindenki talált valami érdekeset a gazdag kínálatból.

A közösségi nap programja már reggel elkezdődött a Sztrázsa focikupával, melyen a helyi Barbárock és az ifi Barbárock mellett a dévai magyarság csapata és a híres budapesti Ferencváros vett részt. Nyilván nem a nagycsapat, hanem a fradista szurkolók kispályás csapata. S noha Détári Lajos, az utolsó magyar klasszis labdarúgó nem jött el, a nagyfocis jelleg nem hiányzott, a fradisták soraiban Mátyus János harmincnégyszeres egykori magyar válogatott játékos, a REAC jelenlegi vezetőedzője is fellépet, aki aktív játékos korában a budapesti Honvéd és Ferencváros mellett a színvonalas német Bundesligában is kergette a labdát.

Jubileumi, 25. bajnokság volt, a Barbárock megalakulásának 25. évfordulóján. Ugyanazok a lelkes lupényi magyar középkorúak alakították, akik a kilencvenes évek elején fiatalként létrehozták a MADISZ-t, majd azóta is összetartanak, immár családostól, az RMDSZ és helyi a magyarság tartópillérei, s akiknek fiatalabb hozzátartozói megalakították az ifi Barbárock focicsapatot.

A bajnokság szoros volt, de végül a dévaiak diadalmaskodtak az ifi Barbárock és a Ferencváros előtt. Udvarias házigazdaként, a szervező Barbárock az utolsó helyen végeztek, de nem annyira nagyvonalúságból, mintsem a pályán nyújtott vártnál gyengébb eredmény miatt. A fradisták is gyengébben szerepeltek, valószínű a pénteki Budapest–Lupény út, illetve a péntek esti közös bulizás kifárasztotta őket.

Közben teniszbajnokság is zajlott, a sportnak ugyanis kiemelt szerep jutott szombaton.

 

Szabadtéri mulatság

 

Mire a focisták felértek a szabadtéri mulatozás helyszínére, az 5 SUD szabadidőközpontnál már nagyban folyt a munka. A 400 literes üstben készült a gulyás, a hangszórókból magyar zene szólt, a helyi magyarok, pedig egyre nagyobb számban érkeztek.

Ebéd után a szervezők – a Barbárock és a helyi RMDSZ – nevében Józsa Imre, Benedekfi Dávid és Dézsi Attila díjazták a foci-, illetve teniszbajnokság győzteseit, a focisták külön kupákat kaptak Széll Lőrincz, a Hunyad megyei ifjúsági igazgatóság ügyvezető igazgatója jóvoltából, aki nem feledkezett meg lupényi gyökereiről. A többiek pedig elismerő okleveleket kaptak a szervezőktől, természetesen a szakácsnők és a vendégek is. Többek között a csernakeresztúri hagyományőrző néptánc-együttes, amely ezúttal nem bukovinai székely őseik hagyatékával lépett fel, hanem a többnemzetiségű Erdély néptáncaival, magyar, román, német és cigány táncokkal aratott nagy sikert, megfelelő öltözetben.

A nap fénypontja a Romantikus Erőszak budapesti rockegyüttes hazafias koncertje volt, melyen a nagyszámú helyi közönség és a fradista vendégek gyakran együtt énekeltek az előadókkal. Többször vissza is tapsolták a budapesti művészeket, és sok-sok közös fotó is készült.

Estére elkészült a finom óriásgulyás is, amely hamar elfogyott, a közönségnek nagyon ízlett, sokan dupláztak is.

Szombaton Lupény ismét nagyszerűen vizsgázott összetartásból, újból bebizonyítva, hogy ott van a bányavidéki magyarság fővárosa. Benedekfi Dávid helyi RMDSZ-elnök – aki nemrég műtéten esett át – és lelkes csapata ismét kitettek magukért, a magyarság számára oly szomorú Trianon évfordulója környékére időzített közösségi napon az ezeréves határ tövében élő szórványmagyarság erősnek, összetartónak és bizakodónak bizonyult.

EU-s oktatási együttműködés

Déván ért véget az „Európa: tökéletes haza” című nemzetközi oktatási együttműködési program. A projekt másféléven keresztül zajlott, és 5 EU-s tagország pedagógusai és diákjai vettek részt benne.

Romániából a dévai, vajdahunyadi és szászvárosi gyermekpaloták diákjai és tanárai voltak az utolsó forduló házigazdái. Bulgáriából 5 tanárt és 4 diákot, Lengyelországból 3 tanárt és 4 diákot, Lettországból 2 tanárt és 5 diákot, Svédországból, pedig két tanárt és 5 diákot fogadtak vendégül. Korábban a romániaiak is meglátogatták a másik 4 ország iskoláit, a Comenius-program által finanszírozott másféléves projekt során mindegyik részvevő ellátogatott a többiekhez.

A program célja egymás oktatási rendszereinek megismerése, a különböző kultúrák találkozása, valamint az angol nyelvismeret fejlesztése. A közös programok nyilván angolul zajlottak, s a végén a tanárok 6 nyelvű szótárat készítettek, azaz a résztvevő 5 ország nyelve plusz az angol.

A Hunyad megyei tanácsnál való fogadás alkalmával a lengyel és különösképpen a svéd és a lett tanárok örömüket fejezték ki, hogy Románia erdélyi részeit is megismerhették, a távoli északon élőknek ez ugyanis egzotikusnak számít, amely ritkán szerepel a lettek vagy svédek utazási célpontjai között.

Különleges gyermeknap a dévai Szent Ferenc Alapítványnál

 

Egész napos rendezvénysorozattal ünnepelték meg szombaton Déván a gyermeknapot a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, az alkalom különlegességét emelte, hogy Böjte atya pappá szentelésének 25. évfordulóját is megünnepelték – mondta el vasárnapi, dévai sajtótájékoztatóján Winkler Gyula EP-képviselő, aki maga is részt vett a rendezvény megnyitóján.

Az esemény szombaton 11 órakor a dévai katolikus templomban szentmisével kezdődött, ez alkalommal ezüstmisét celebráltak annak tiszteletére, hogy Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodóját és létrehozóját negyedévszázada szentelték pappá.

 

“Ritkán volt alkalmam ilyen meghitt körülmények között ünnepelni a gyermeknapot, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által gondozott gyermekek körében, akiknek a legnagyobb szükségük van a törődésre, szeretetre, és akiknek a meleg étel és ruha mellett Böjte atya és munkatársai a szeretetet is megadják. Büszke vagyok arra, hogy az RMDSZ Hunyad megyei szervezete most már közel két évtizede éve együttműködik az alapítvánnyal, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk, hogy az elhagyott, elhanyagolt gyerekek a keresztény hit, a magyar értékrend szerint nőhessenek fel, hogy közösségünk tagjaivá váljanak. Egészséget, munkabírást kívántam tegnap Böjte atyának, ezt a jókívánságomat ismétlem meg most a sajtó képviselői előtt is, hiszen nagyra értékelem munkáját, helytállását, elkötelezettségét” – mondta Winkler Gyula.

 

Csaba testvér és segítői 1993 őszén fogadták be az első gyerekeket a dévai gyermekotthonba, azóta közel 5000 gyereket neveltek, jelenleg is több mint húsz otthonban 2300 gyereket gondoznak a Szent Ferenc Alapítvány keretében – tájékoztatta Winkler Gyula a sajtó képviselőit.

 

 

 

 

Déva,  2014. június 1.

Hunyad Megyei Hírmondó © 2011 kiadja az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezet
Powered by Konnertfilm